Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.deslaapjuf.nl.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens om ga. Daarmee wil ik graag voldoen aan de grondbeginselen (transparantie) van de AVG (algemene vordering gegevensbescherming, mei 2016). Ik respecteer jouw privacy als bezoeker van mijn website de Slaapjuf.nl en als gebruiker van mijn diensten en producten. Ik doe mijn uiterste best om die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: je accepteert het gebruik van cookies en andere trackingsystemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De Slaapjuf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam (indien opgegeven)
 • Adres en E mailadres
 • Overige persoonsgevenes die je actief verstrekt bijv. door een intakeformulier in te vullen of andere communicatie
 • Locatiegegevens en IP adres
 • Gegevens over jouw activiteit op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

De Slaapjuf verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden nieuwsbrief na toestemming
 • het informeren over wijzigingen van mijn producten of diensten
 • om goederen, publicaties en online diensten bij je af te leveren
 • het analyseren van jouw surf en klik gedrag om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk tot verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bijzondere en /of gevoelige informatie die ik verwerk

Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet-persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan je IP adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren en meer vragen je informatie te geven zoals je naam en emailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om je te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden.

Betreft de betalingen: je betaalinformatie wordt niet opgeslagen behalve als het nodig is om de betaling uit te voeren en de rechten en plichten van de transactie te honoreren. Betalingen kunnen lopen via een externe betaalprovider, waardoor de betaalinformatie ook niet voor mij zichtbaar is. Alleen dat je betaald hebt.

Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond ,gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke informatie heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met mij op via info@deslaapjuf.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Bij het leveren van sommige diensten, zoals het consult, vraag ik een intake formulier in te vullen. Met nadrukkelijke toestemming van de ouders/voogd verwerk ik soms gegevens van een baby of kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in artikel 9.

Contactformulieren

De Slaapjuf gebruikt contactformulieren. Hierin wordt naam, adres en e-mail adres verzameld. Deze informatie heb ik nodig om mijn diensten te verlenen. Ik bewaar deze informatie drie maanden om eventueel ook nog service te verlenen bij een follow-up.

Cookies

De slaapjuf gebruikt functionele, analytische cookies en in de toekomst mogelijk tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer. Tablet of smartphone. De Slaapjuf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden (zoals akkoord gaan met de cookie verklaring). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen in de toekomst cookies worden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsten hiervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of op de site van de Consuwijzer.

Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Jouw akkoord met de cookieverklaring wordt 3 maanden onthouden, daarna wordt deze automatisch verwijderd en kun je opnieuw akkoord geven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

In de toekomst gaat de Slaapjuf analytics gebruiken. Dit is vooralsnog niet van toepassing

Met wie we jouw data delen

De Slaapjuf kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (Bijvoorbeeld een medewerker van De Slaapjuf) tussen zit.

De Slaapjuf kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of systemen of derden:

 • WordPress website
 • facebook en instagram
 • google analytics in de toekomst
 • ons boekhoudkantoor
 • een virtueel assistent voor het versturen van mailings, website beheren producten en diensten te leveren
 • Consulten die worden verwerkt en omgezet naar Adobe Acrobat en bewaard op persoonlijk beveiligd harde schijf

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), Maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

De Slaapjuf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dat wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met mij op via e-mail als je hierover meer informatie wilt ontvangen.

Hoe lang we jouw data bewaren

De Slaapjuf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke mail staat.

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:

 • voor- en achternaam
 • E-mail adres

Zolang je klant bent in het algemeen:

 • voor- en achternaam
 • Adres gegevens
 • E-mail adres

Bij een consult:

Bewaar ik je naam en emailadres alsmede de volledige intake tot drie maanden na het consult. Zo kan ik je ook nog goed helpen bij een follow-up. Het toestemmingsformulier gaat het archief in

Wanneer jij je uitschrijft of wanneer de consultperiode is geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.v.m. mijn wettelijke verplichtingen (7 jaar) naar de belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor je gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de persoonsverwerking door dit bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of door een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opnerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecialiseerd verzoek naar info@deslaapjuf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Slaapjuf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Slaapjuf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik ben je dankbaar als je eerst met bij contact zou willen opnemen, zodat ik de kans krijg het voor je op te lossen.

Hoe we jouw gegevens beveiligen

De Slaapjuf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@deslaapjuf.nl

Van welke derde partijen we data ontvangen

Deze website kan hyperlinks na third-party websites, pluggins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Ik heb geen controle over deze externe partijen en ik ben niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Ik raad je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Noch De Slaapjuf noch wordpress staan willens en wetens het gebruik van malware ,spyware, virussen of andere gelijksoortige software toe.

Genoemde domeinen en merknamen (www.deslaapjuf.nl, droomritme, droomritmecoach en droomritme methode) zijn met toestemming van de merkhouder opgenomen op deze website.

Voor vragen , inzage, bezwaar rectificatie en andere feedback kun je contact opnemen met:

Info@deslaapjuf.nl

De Slaapjuf

Wim Kanplein 22

Den Haag